Znaki ostrzegawcze – opis i interpretacja cz.2

Znaki ostrzegawcze – opis i interpretacja cz.2

Znaki ostrzegawcze zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności. Ich rolą jest uprzedzenie kierujących pojazdem o miejscu, w którym występuje lub może wystąpić zagrożenie. Dziś prezentujemy drugą część wybranych znaków ostrzegawczych.

blog-header

Znaki ostrzegawcze, zgodnie z przepisami ruchu drogowego stawia się w określonych odległościach poprzedzających miejsca niebezpieczne. Na drogach, na których dozwolona prędkość jest większa niż 60 km/s wynosi ona 150 – 300 m, zaś na pozostałych drogach – powinny być ustawione w odległości do 100 m od miejsca niebezpiecznego.

513px-znak_a-11.svg

A-11 – nierówna droga – ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni.

513px-znak_a-11a.svg

A-11a – próg zwalniający – ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

513px-znak_a-12a.svg

A-12a – zwężenie jezdni – dwustronne – znak ostrzega przed zmniejszeniem szerokości po obu stronach jezdni, które mogą spowodować utrudnienia w ruchu.

513px-znak_a-12b.svg

A-12b – zwężenie jezdni – prawostronne  – znak ostrzega przed zmniejszeniem szerokości po prawej stronie jezdni, które może powodować utrudnienia w ruchu.

513px-znak_a-12c.svg

A-12c – zwężenie jezdni – lewostronne – znak ostrzega przed zmniejszeniem szerokości po lewej stronie jezdni, które może powodować utrudnienia w ruchu.

513px-znak_a-13.svg

A-13 – ruchomy most – znak ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy.

513px-znak_a-14.svg

A-14 – roboty na drodze – znak ostrzega przed miejscem, na którym prowadzone są na drodze roboty, które mogą utrudnić ruch drogowy.

513px-znak_a-15.svg

A-15 – śliska jezdnia – znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zwilgoceniem.

513px-znak_a-16.svg

A-16 – przejście dla pieszych – znak ostrzega przed przejściem dla pieszych. Umieszcza się go przed przejściem bez sygnalizacji świetlnej na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h lub przed przejściem poza skrzyżowaniami, gdy może nie być widoczne odpowiednio wcześnie.

513px-znak_a-17.svg

A-17 – dzieci – znak ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.

jelen-i-krowa

A-18a – zwierzęta gospodarskie, A -18b -zwierzęta dzikie – znaki ostrzegają o możliwości napotkania na drodze zwierząt.

 

513px-znak_a-19.svg

A-19 – boczny wiatr – znak ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.

513px-znak_a-20.svg

A-20- odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym – znak ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.

Pierwszą część opisu i interpretacji znaków ostrzegawczych znajdziecie tutaj.

Leave a Reply


WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress