Znaki ostrzegawcze – opis i interpretacja cz.1

Znaki ostrzegawcze – opis i interpretacja cz.1

Znaki i sygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy oraz informacje. Zadaniem znaków ostrzegawczych jest uprzedzenie o miejscu na drodze, w którym występuje lub może wystąpić niebezpieczeństwo. Dodatkowo zobowiązują one uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności. Jak nazywają się oraz co oznaczają poszczególne znaki ostrzegawcze?

znaki-ostrzegawce

Przepisy ruchu drogowego wskazują dokładne odległości, dla których stawiane są znaki ostrzegawcze poprzedzające miejsca niebezpieczne. Na drogach, na których dozwolona prędkość jest większa niż 60 km/s wynosi ona 150 – 300 m, zaś na pozostałych drogach – powinny być ustawione w odległości do 100 m od miejsca niebezpiecznego.

Powyższa zasada nie obowiązuje znaku A-7, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu – w tym wypadku znak umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania drogi, na której dozwolona prędkość przekracza 60 km/h oraz do 25 m na pozostałych drogach.

a1

A1 – niebezpieczny zakręt w prawo – ostrzega przed niebezpiecznym zakrętem w prawo.

a2

 A2 – niebezpieczny zakręt w lewo – ostrzega przed niebezpiecznym zakrętem w lewo.

a3

A3 – niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo – znak ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w prawo.

a4

A4 – niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo – znak ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w lewo.

a5

A5 – skrzyżowanie dróg – Znak ostrzega przed skrzyżowaniem dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami (skrzyżowanie równorzędne).

a6a

A-6a – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach – znak ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem.

a6b

A-6b –  skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie – znak ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie drogi z pierwszeństwem.

a6c

A-6c – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie – znak ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie drogi z pierwszeństwem.

a6d

A-6d – wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony – Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z podporządkowanym wlotem, który występuje z prawej strony.

a6e

A-6e – wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony – Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z podporządkowanym wlotem, który występuje z lewej strony.

a7

A-7 -ustąp pierwszeństwa – Znak ostrzega przed koniecznością ustąpienia pierwszeństwa.

a8

A-8 – skrzyżowanie o ruchu okrężnym – Znak ostrzega przed skrzyżowaniem, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku, oznaczonym znakiem C-12 „ruch okrężny”.

a10

A-10 – przejazd kolejowy bez zapór – Znak ostrzega przed przejazdem kolejowym niewyposażonym w zapory lub półzapory. Przejazd może być wyposażony w samoczynną sygnalizację świetlną.

Leave a Reply


WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress