Rondo, czyli skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Rondo, czyli skrzyżowanie o ruchu okrężnym

O konieczności jazdy w ruchu okrężnym mówi znak C-12, który informuje, że ruch pojazdów odbywa się wokół wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Nie oznacza to jednak, że kierunek jazdy kierowcy jest oznaczony – może on wykonać jeden z czterech manewrów – jechać na wprost, skręcić w prawo lub w lewo czy zawrócić. Najistotniejszą regułą, którą trzeba przestrzegać jest poinformowanie innych uczestników ruchu o zamierzonym kierunku jazdy. Kiedy należy włączyć kierunkowskaz w celu oznajmienia chęci opuszczenia tego typu skrzyżowania?

fot. swh

fot. swh

Na początku warto zaznaczyć, że rondo jest traktowane tak jak każde inne skrzyżowanie. W trakcie trwania egzaminu praktycznego, zbliżając się do ronda egzaminator ma prawo więc wydać polecenie, które zaczyna się “na najbliższym skrzyżowaniu” – trzeba więc mieć na uwadze, że chodzi o rondo.

Pierwszeństwo przejazdu

Najczęściej wraz ze znakiem informującym o ruchu okrężnym C-12 występuje znak A-7, który mówi o konieczności ustąpienia pierwszeństwa. Zestawienie tych dwóch znaków jest dla kierowcy wyznacznikiem poruszania się po rondzie. Chcąc więc dołączyć do ruchu okrężnego należy uprzednio ustąpić pierwszeństwa wszystkim tym, którzy już się na nim znajdują. Oceniając możliwość wjazdu na rondo trzeba być przekonanym, że nie wymusi się pierwszeństwa przed innymi pojazdami.

 

218px-znak_a-7.svg
499px-znak_c-12.svg

W przypadku, gdy przed skrzyżowaniem znajduje się tylko znak informujący o ruchu okrężnym, to znaczy, że obowiązują takie reguły jak na skrzyżowaniu równorzędnym. W tej sytuacji jako pierwsze pojadą pojazdy, które dopiero wjeżdżają na skrzyżowanie, a te które się na nim znajdują muszą je przepuścić – pierwszeństwo pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony (tzw. zasada prawej ręki).

Ruch na rondzie może być także kierowany sygnalizacją świetlną, co oznacza, że wjazd na nie jest możliwy po zapaleniu się zielonego sygnału świetlnego. Chcąc skręcić w lewo należy przepuścić wszystkie pojazdy, które wjeżdżają na rondo z kierunku przeciwnego, które również mają zielone światło. W przypadku, gdy sygnalizacja świetlna jest wyłączona należy stosować się do znaków drogowych.

Tramwaj a rondo

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym poprzedzone znakiem C-12 oznaczające rondo dają pierwszeństwo tramwajom bez względu na to, czy dopiero wjeżdżają one na skrzyżowanie czy już się na nim znajdują. Tak oznaczone skrzyżowanie jest skrzyżowaniem równorzędnym.

Zasady zachowania się w stosunku do tramwajów w przypadku oznakowania ronda znakami C-12 oraz A-7 jest nieco inne. Gdy tramwaj jeszcze nie wjechał na skrzyżowanie, musi się on zastosować się do znaków i ustąpić pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na rondzie, jednak jak już się na nim znajdzie – ma pierwszeństwo przed wszystkimi.

Kierunkowskaz – planowana zmiana kierunku jazdy

Obowiązek poinformowania innych uczestników ruchu o zamiarze zmiany kierunku jazdy ma każdy kierujący pojazdem. Chcąc opuścić rondo należy włączyć prawy kierunkowskaz w momencie, gdy minie się zjazd z ronda, poprzedzający ten, którym będziemy zmieniać nasz kierunek jazdy.

Chcąc zmienić pas ruchu na tego typu skrzyżowaniu należy zasygnalizować to odpowiednio lewym (w przypadku chęci zjechania na lewy pas ruchu) lub prawym kierunkowskazem.
Pasy ruchu na rondzie – który pas zająć

Wjeżdżając na rondo, które ma wyznaczone trzy pasy ruchu należy wcześniej zająć odpowiedni, który wskaże innym kierującym, w którym kierunku mamy zamiar się poruszać. Aby nie blokować innym pojazdom płynnej jazdy należy stosować się do kilku reguł, które wyjaśniają, który pas ruchu będzie odpowiedni:

  • w przypadku zmiany kierunku jazdy w prawo należy zająć prawy pas ruchu,
  • pas środkowy wybieramy wówczas, gdy przez rondo zamierzamy jechać na wprost,
  • wjeżdżając na rondo z lewego pasa ruchu sygnalizujemy, że naszym zamiarem jest zmiana kierunku jazdy w lewo, lub będziemy zawracać.

Oczywiście, jeżeli na pasach są oznaczenia poziome należy się do nich bezwzględnie zastosować i zająć odpowiedni pas ruchu – zgodny z naszym zamiarem kierunku jazdy.

Leave a Reply


WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress