Nowy egzamin na prawo jazdy – co się zmieni

Nowy egzamin na prawo jazdy – co się zmieni

24 Sty, 2013 | | , ,
Aktualności

19 stycznia 2013 roku wchodzi w życie nowa ustawa o kierujących pojazdami, a także trzy rozporządzenia ministra transportu dotyczące przeprowadzania egzaminów. WORD-Y w całej Polsce przygotowują się, by wdrożyć nowy system informatyczny, który w sposób odmienny od wcześniejszego sprawdzi wiedzę teoretyczną adeptów czterech kółek. Jakie dokładnie zmiany przyniesie nowy egzamin?

Fot. CarbonNYC

Fot. CarbonNYC

Obecnie przygotowując się do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy możemy dokładnie prześledzić wszystkie pytania, które mogą pojawić się na egzaminie. Wystarczy wcześniej przerobić każde z nich, a na pewno nie zostaniemy zaskoczeni. Pozytywny wynik egzaminu gwarantuje poprawne udzielenie odpowiedzi na 16 z 18 pytań wielokrotnego wyboru w ciągu 25 minut.

Dynamiczna postać testów

Pytania w nowym systemie egzaminacyjnym będą miały formę wideo, przedstawiającą pewną sytuację na drodze, a ich ilość z obecnych 18 zwiększy się do 32 – 20 z wiedzy podstawowej oraz 12 z wiedzy specjalistycznej. Odmieni się także sposób udzielania odpowiedzi – będzie można zaznaczyć tylko jeden prawidłowy wariant. Zmieni się także czas na dokonanie właściwego wyboru – udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące wiedzy podstawowej, będziemy musieli zrobić to w ciągu 35 sekund, wliczając w to czas na przeczytanie pytania. Nieco 15 sekund dłużej będzie można zastanowić się nad udzieleniem odpowiedzi z zakresu pytań specjalistycznych. Czas trwania całego egzaminu jednak nie ulegnie zmianie i dalej będzie wynosić 25 minut.

Punktowa wartość pytań

Wartość poszczególnych pytań zostanie wyznaczona na podstawie ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będzie mieściła się jednak w skali od 1 do 3, w sumie dając możliwość zdobycia 74 punktów, co jest maksymalnym wynikiem egzaminu. By pozytywnie zaliczyć test trzeba będzie poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 68 z nich. Tak więc udzielając odpowiedzi na dwa różne pytania, dostaniemy za nie odmienną ilość punktów.

O ile wcześniej wszystkie pytania egzaminacyjne w zależności od kategorii dawały łączną liczbę 524, o tyle w nowym systemie ma ich być aż 3000. Dodatkowo nie mamy pewności, że na egzaminie otrzymamy identyczne pytanie jak te, z których się przygotowywaliśmy.

Ograniczenia dla młodych kierowców

Zdanie egzaminu na prawo jazdy w nowych zasadach miało wiązać się także z dodatkowymi zaostrzeniami dla świeżych kierowców. W ciągu 8 miesięcy od otrzymania dokumentu prawo jazdy będą oni zobowiązani do odbycia kursu doszkalającego w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Szkolenie dodatkowe będzie obejmowało 2 godziny zajęć teoretycznych oraz godzinę zajęć praktycznych.

Dodatkowo w okresie dwuletnim młodzi kierowcy będą objęci tak zwanym okresem próbnym, w którym jeżeli popełnią trzy wykroczenia przeciw bezpieczeństwu na drodze, utracą prawo jazdy. Przez ten czas nie będą także mogli podjąć zatrudnienia jako kierowcy.

Okres próbny miał obowiązywać już od dnia, w którym będą funkcjonowały nowe przepisy dot. egzaminów, jednak jak podaje rzecznik wejdą one w życie dopiero w styczniu 2016 roku.

W informacji od rzecznika prasowego czytamy, że „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ze względu na brak możliwości rozbudowy i dostosowania funkcjonalności Centralnej Ewidencji Kierowców do wymagań ustawy o kierujących pojazdami, rozpoczęło prace legislacyjne zmierzające do przesunięcia wejścia w życie przepisów których działanie jest związane z pełną funkcjonalnością CEK. Przesunięciu ulegną przepisy dotyczące okresu próbnego, centralnych ewidencji ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów, egzaminatorów, nowych zasad gromadzenia i ewidencji punktów karnych oraz komunikacji pomiędzy starostą, a CEK. Zgodnie z informacją uzyskaną od MSW planuje się przesunięcie wejścia w życie tych przepisów na dzień 4 stycznia 2016 r.

Elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, nowy system przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, wprowadzenie nowych kategorii prawa jazdy oraz nowy wzór prawa jazdy są niezależne od osiągnięcia pełnej funkcjonalności przez system CEK.

Proces wydawania uprawnień do kierowania pojazdami jest obsługiwany przez działający we wszystkich wydziałach komunikacji system informatyczny „Kierowca”, który jest niezależny od Centralnej Ewidencji Kierowców. System ten zostanie rozbudowany do dnia 19 stycznia 2013 r. o funkcjonalności związane z elektronicznym obiegiem w tym o „Profil Kandydata na Kierowcę”.”

A co Wy myślicie o nowych przepisach? My jesteśmy zdania, że wybór dobrego instruktora jest pierwszym krokiem do opanowania zasad bezpiecznego poruszania się na drodze. Jeżeli już nabędziemy te umiejętności, to żaden egzamin nie będzie nam straszny.

Leave a Reply


WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress